Politie voor Burgers

Verslag van de cursus “Politie voor Burgers”

een bijdrage van Patrick Jansen

Kijkje in de keuken van politie

Van begin september tot half november 2018 heeft een vijftiental inwoners van de Heerlense wijk MSP (Meezenbroek-Schaesbergerveld-Palemig) deelgenomen aan het project ‘Politiecursus voor Burgers’. Dit project is een initiatief van Wijkagent Therry van Hoorn , met als doel een brug te slaan tussen burgers en politie. Uit naam van de politie zoekt hij actief de samenwerking op met burgers uit zijn wijk, om samen zorg te dragen voor zo veel mogelijk veiligheid en leefbaarheid. Uit alle aanmeldingen werd na een ‘screening’ een gemêleerd gezelschap van MSP’ers samengesteld, dat de unieke kans geboden kreeg om gedurende tien avonden letterlijk een kijkje in de keuken van de politie te komen nemen. De cursus vond voornamelijk plaats bij BT Heerlen, van waaruit de politie haar dagelijkse werkzaamheden uitvoert.

Patrick Jansen ontvangt certificaat en natuurlijk ook de 14 andere deelnemers.

Op de eerste avond stond, naast een korte kennismaking, het thema ‘nationale politie’ op de planning. Binnen dat kader werd uitleg gegeven over de structuur van de politieorganisatie, en wat daarin zoal is veranderd in de aanloop naar de vorming van één nationale politie. Tijdens de tweede bijeenkomst kwamen de thema’s ‘basis politiezorg’ en ‘gebiedsgebonden politie / wijkgericht werken’ ter sprake.  Hierbij kregen de cursisten uitleg over de dagelijkse bezigheden die bij het werken bij de politie aan bod komen, en welke bevoegdheden de politie daarbij heeft. Er werd onder andere uitleg gegeven over de voertuigen en de uitrusting die de politie voor de uitvoerig van haar taken ter beschikking heeft. Enkele cursisten mochten een volledige politiekoppel en een beschermend vest aantrekken, en daarmee ervaren hoeveel gewicht aan uitrusting een agent dagelijks meedraagt. Ook de nieuwe uitschuifbare wapenstok ging rond, en één van de cursisten werd zelfs in de handboeien geslagen.

De derde cursusavond vond plaats bij de meldkamer in Maastricht, waar de cursisten van heel dichtbij mochten meemaken wat er gebeurt wanneer er een melding via 112 of 0900-8844 binnenkomt. Omwille van de privacy was het uiteraard niet mogelijk om live mee te luisteren naar de telefoongesprekken. Het was al een unieke ervaring om in een opvallend politievoertuig mee naar Maastricht en terug te rijden, al was het helaas niet toegestaan om tijdens die rit heel even het gevoel van ‘blauw blauw’ te ervaren. Wat wel opviel is dat veel weggebruikers hun rijgedrag aanpassen zodra een politievoertuig in zicht komt. Tijdens het bezoek kregen de cursisten een aantal situaties voorgelegd, waarin ze binnen enkele seconden moesten beslissen hoeveel spoed ze aan een melding zouden geven als ze zelf als centralist aan de slag zouden gaan. Dit bleek niet altijd gemakkelijk te beoordelen, het gaf daarmee een goed beeld van wat een centralist dagelijks voor zijn kiezen krijgt.

‘Aangifte en Sociaal domein’ waren de onderwerpen van de vierde bijeenkomst. Een agent die dagelijks actief is binnen het sociaal domein, gaf (uiteraard zonder privé-gegevens van betrokkenen prijs te geven) realistische voorbeelden van zaken waar hij dagelijks mee te maken krijgt. Het was bovendien indrukwekkend om te zien hoeveel externe partijen daarbij betrokken kunnen zijn; denk niet alleen aan de Gemeente, maar ook aan instanties als Mondriaan, verhuurders, Bureau Jeugdzorg, en ga zo maar door. Voor de vijfde cursusavond stond ‘Tactische en Forensische Opsporing’ op het programma. Hierbij werd duidelijk dat tv-programma’s als ‘Flikken’ en ‘CSI’ een sterk geromantiseerd beeld schetsen van hoe een (sporen)onderzoek daadwerkelijk in zijn werk gaat. De werkelijkheid blijkt ontnuchterend anders: een agente van de Recherche en een medewerker van het team Opsporing gaven aan de hand van voorbeelden een duidelijk beeld van hoe hun werk er uit ziet. Geen naaldhakken en Armani pakken, maar vooral witte overalls en mondkapjes.

Waar ongetwijfeld de meeste cursisten naar uitkeken, was de avond waarop er een bezoek werd gebracht aan het centrum voor Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT) in Kerkrade. Hier werden zij van (heel) dichtbij geconfronteerd met de manieren waarop agenten in de praktijk met geweld omgaan. Met name het interactieve karakter van deze avond viel erg in de smaak: de cursisten mochten letterlijk in de rol van politieagent kruipen. In diverse rollenspellen werden ze in uitdagende geweldsgerelateerde situaties geplaatst. Er mocht ook geoefend worden met de nieuwe uitschuifbare korte wapenstok en (oefen)pepperspray: enkele dappere agenten stelden zich vrijwillig ter beschikking om de rake klappen van de cursisten met stevige kussens op te vangen.

Door omstandigheden konden de cursisten die avond helaas geen gebruik maken van het meest indrukwekkende element van de IBT: de schietbaan. De toezegging dat dit op een later tijdstip kan worden ingehaald, nam de teleurstelling bij hen weg. Voor cursusavond zeven was een echte Officier van Justitie uitgenodigd om te vertellen over haar werk bij het Openbaar Ministerie. Zij deed dit met zo veel enthousiasme dat de hele avond aan dit onderwerp is besteed. De cursisten kregen van haar een open uitnodiging om met z’n allen een keer een echte zitting in de rechtszaal bij te komen wonen.

De achtste avond stond ingepland voor ‘Flex M.E.’ en ‘Cybercrime’. De cursisten leerden dat de ‘echte’ M.E.’ veel meer is dan de knokploeg die we kennen van de media. Het zijn reguliere agenten (“de platte pet”) die naast hun dagelijkse taken de rol van M.E.’er vervullen. De cursisten kregen een volledige M.E. uitrusting te zien, en aan de hand van levendige anekdotes werd een goed beeld geschetst van hoe het werk van een M.E.’er er in de praktijk uit ziet. Tijdens het tweede deel van die avond kregen de cursisten handvaten hoe men zich tegen criminaliteit via internet kan wapenen. Denk daarbij aan criminelen die via internet proberen privé-gegevens van mensen te bemachtigen (phishing), aan identiteitsfraude, aan het inbreken op computers van anderen (hacken), of andere illegale feiten die door middel van een computer worden gepleegd.

Op de negende avond kregen de cursisten, waarschijnlijk voor het eerst in hun leven, verboden stoffen als hasj, wiet, cocaïne, en heroïne in hun handen…uiteraard werd alles weer netjes ingeleverd. Er werd uitleg gegeven over de werking van deze middelen, en over de aanpak van drugsoverlast in de gemeente Heerlen door de jaren heen (” Operatie Hartslag “). Op de tiende, en helaas tevens laatste cursusavond, kregen de cursisten een uitgebreide rondleiding door het politiebureau. Ook het cellencomplex werd bezocht, een deel van het bureau waar je als burger normaal gesproken liever niet komt. Daarna was het tijd voor de formele afronding van het project, waarbij aan de deelnemers een officieel certificaat plus een ordner met naslagwerk werd uitgereikt.

De cursisten kijken dankbaar en tevreden terug op een bijzonder leerzame periode, waarin zij met andere ogen naar het werk van/bij de politie zijn gaan kijken. Absoluut een waardevolle cursus! Wat tijdens de cursus meerdere keren ter sprake is gekomen, is het gegeven dat de politie (toch de instantie die geacht wordt de veiligheid in de maatschappij te borgen), een zorgwekkend capaciteitsprobleem heeft…en minder bevoegdheden dan velen voorafgaand aan de cursus dachten. Door dit van redelijk dichtbij mee te maken (en vooral door in een informele setting te spreken met de mensen die dagelijks een politietaak vervullen) is er meer wederzijds begrip gekweekt. Door dit project is er dan ook echt een brug geslagen tussen de politie en de deelnemende burgers, wat in de toekomst kan leiden tot kortere lijnen en meer burgerparticipatie.

Enkele voorbeelden daarvan zijn al bekend. Zo weten de cursisten nu veel sneller hun weg te vinden richting de wijkagent, en zijn ze beter op de hoogte van situaties waarin de politie wel of niet het juiste aanspreekpunt is bij een probleem. Mede hierdoor zijn er, zelfs binnen de looptijd van het project, al een aantal concrete zaken opgepakt. Doordat de cursisten de opgedane kennis kunnen delen met mensen uit hun omgeving, is het de bedoeling dat deze zich als een soort inktvlek gaat verspreiden. Als het gaat om het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, is er namelijk een belangrijke taal weggelegd voor de burgers; de politie kan het niet allemaal alleen.

Het project krijgt nog een vervolg in de vorm van het ‘voetstappenproject’ en een bijeenkomst waarbij ex-inbreker Evert Janssen een bezoek aan de buurt zal brengen. Tijdens de laatste cursusavond was er ook een afgevaardigde van BT Kerkrade aanwezig, die zodanig onder de indruk was van dit project dat hij het in zijn eigen regio ook wil gaan starten. De cursisten uit MSP hebben zelf het initiatief opgepakt om ook na de cursus met enige regelmaat als groep bij elkaar te komen. Wellicht dat daaruit nog verdere initiatieven voor en door MSP ontstaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.