’t Heerlens Heitje

Mee denken helpt echt.

De gemeente Heerlen is, samen met diverse andere organisaties, bezig geweest om te bekijken op welke wijze de inwoners van Heerlen meer betrokken kunnen worden bij uitvoeringszaken in hun eigen omgeving. Dit heeft geleid tot een aantal interessante ideeën. Die ideeën zijn vervolgens voorgelegd aan ca 50 inwoners. Hen werd gevraagd om die ideeën kritisch te bezien en eventueel aan te vullen.  Daarna is er één idee verder uitgewerkt. Dat heeft er toe geleid dat het idee rond 20 maart in beproeving gaat in het Heerlen Centrum en de wijken GMS (Grasbroek, Musschemig en Schandelen). Het project heeft de naam:”We Service Heerlen (WESH)” gekregen. De verwachtingen zijn hoog gespannen, zeker omdat ook bij de Europese Unie deze proef met bijzondere belangstelling wordt gevolgd. Afhankelijk van het slagen van de pilot in Heerlen zal dit idee wellicht ook in meer Europese steden worden uitgerold. De EU ondersteunt het project in Heerlen uit een speciaal Europees fonds.

Het idee is gebaseerd op het oude, maar welbekende “Heitje voor een Karweitje”; een taak uitvoeren voor een kleine beloning. Zo is er nu “’t Heerlens Heitje” in het leven geroepen. Dit “Heerlens Heitje” is een digitale muntsoort die men kan verdienen indien er een taak voor onze gemeente wordt uitgevoerd. Deze taken staan in een soort gemeentelijke digitale takenbak (App), waar men op basis van vrijwilligheid een klus, met bijbehorende beloning, kan uitkiezen. De klussen zullen heel divers zijn; voor een individu of voor een groep. De digitale beloning, het Heerlens Heitje, kan men vervolgens bij de deelnemende Heerlense middenstand besteden. Hiermee wordt bereikt dat het verdiende geld uiteindelijk ten goede komt aan onze eigen middenstand.

Voorbeeld van divers digitale munten

Inmiddels is er ook overlegd met de belastingdienst om dit initiatief niet te laten botsen met aanslagen, toeslagen en uitkeringen. Als de pilot in het Centrum en in GMS slaagt, dan krijgen we er in MSP wellicht ook mee te maken.

Ik ben erg blij dat inwoners van Heerlen betrokken worden bij de uitwerking van de gemeenteplannen. Daarmee creëer je betrokkenheid en draagvlak. Ik hoop dat de pilot een succes wordt en het idee straks ook in MSP enthousiast wordt ontvangen. Dit bewijst dan ook dat meedenken met de gemeente ook ons eigen belang kan dienen.

Nieuwsgierig? Volg de website voor meer informatie en/of maak je lid van de nieuwsbrief!

https://www.heerlen.nl/heitje.html

Karel Zwakhalen

Nog even volhouden!

Bent U de afgelopen dagen ook zo geschrokken van alle rellen die her en der losbarstten? Misschien niet onverwacht maar toch wel erg plotseling werden op veel plekken alle frustraties afgereageerd op alles wat los en vast zat. Zelfs op particuliere winkels en privé-eigendommen. Frustraties als gevolg van de huidige toestand waarin we door Corona zitten. De beperkingen beginnen voor velen als een strop te voelen, zeker omdat het einde nog niet in zicht is. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, het heeft dus geen zin je op elkaar af te reageren.

Ik ben er trots op dat in onze wijk alles rustig is gebleven. Ik zie dat als een bevestiging dat we met al onze gezamenlijke inspanningen er in slagen van het stigma “Vogelaarswijk” af te komen. Samen moeten we doorgaan in MSP een veilig en aangenaam leefklimaat te maken. Laten we er samen voor zorgen dat ons werk niet door kwaadwillenden wordt afgebroken, dat is in ieders belang. We willen toch allemaal een fijn, rustig en veilig MSP?

Bijgevoegd foto’s van hoe mooi MSP kan zijn. Plaats gerust er een bij.

Veel geld op straat in MSP

In MSP ligt steeds meer geld op straat. Helaas niet als munten of biljetten, maar in de vorm van zwerfafval. Alles bij elkaar is de hele afvalketen erg kostbaar geworden. Dan gaat het over ophalen, scheiden, sorteren en verwerken. RD4 meldt gelukkig dat het afval tegenwoordig steeds beter wordt gescheiden. In vergelijking met vroeger kunnen we het verwerken namelijk niet meer alleen over laten aan de natuur. Tegenwoordig is veel afval niet meer biologisch afbreekbaar en moet dus in grote fabrieken worden verwerkt. Deze kosten zijn onvermijdelijk, want we produceren met elkaar steeds meer afval.

De kosten van de afvalketen worden steeds hoger. Dat komt ook door de kosten voor het organiseren van die afvalketen en het creëren van goede arbeidsomstandigheden voor het RD4 personeel.

Maar ook het illegaal dumpen van afval op straat of in de natuur levert extra, onvoorziene kosten op. Dit zwerfafval moet ook door de gemeente worden opgeruimd, want dit leidt tevens tot verontreiniging van de natuur en het milieu. Vroeg of laat moet ook die verontreiniging worden hersteld, hetgeen veel geld kost. De kosten hiervan worden natuurlijk verhaald op de personen die hebben gedumpt. Zo zijn er de afgelopen week 4 in MSP al 5 boetes van € 95 opgelegd en in 2 gevallen zelfs een proces verbaal. Er wordt geregeld door de buurpreventieMSP hier cijfers over boetes en aanpak dumpingen gepubliceerd.

Het kostbare afvalproces, wordt door ons allen betaald met de gemeentelijke “afvalstoffen heffing”. Dit jaar stijgt die heffing met ca 7,5 %. De gemeente probeert de kosten voor de verwerking van afval echter zo laag mogelijk te houden. Daarom blijven de kosten voor GFT afval dit jaar gratis, evenals het ophalen van plastic afval en papier. De tarieven voor het ledigen van de kliko’s blijven ongewijzigd. Zolang iedereen goed omgaat met het eigen afval kunnen wij de kosten dus, voor een deel, in eigen hand houden. Dit is dus een oproep, waar iedereen zelf beter van kan worden. Het is toch beter het geld in de eigen portemonnee te houden dan het uit te geven aan hogere heffingen of boetes. Daarnaast is MSP zonder zwerfafval voor iedereen prettiger om in te leven.