Halloween

Hallo MSP-ers,

Vrijdag 25 oktober 2019 HALLOWEEN in MSP 
Speeltuin Meezenbroek organiseert wederom die dag een Halloween-tocht door MSP


De kinderen uit MSP komen even na schemertijd op jou deur bonken. Er is dus geen onraad niks aan de hand u hoeft geen WhatsApp-bericht uit te sturen voor onrust van vreemde snuiters alhoewel toch even goed inschatten wat er voor jou deur staat. Geef je nog op als adres dat kinderen aan je deur kunnen komen. uiteraard voor wat zoetigheid en te spoken. Vrijdag 25 oktober tussen 18:30 uur en 20:30 uur kun jij de spook creaturen aan jou deur verwachten.  Jaag ze weg met wat zoetigheid en er gebeurd jou niks. De adressen moeten voor de kinderen liggen aan de oneven nummers van de kasteellaan in Meezenbroek, richting speeltuin. (Veiligheid kinderen). 

Maar…… het belangrijkste voor de monstertjes en ouders is dat ze veilig thuis mogen komen.

Onze huisvleermuis zal u op tijd een herinnering sturen.

Team Buurtpreventie MSP

Spil in de wijk 20 juni 2019

SIDW19, ofwel Spil in de wijk 2019 werd gehouden in het trefcentrum Wittevrouweveld in Maastricht. Een prachtig evenement en een locatie geschikt voor onderonsjes of een groot aantal bezoekers tezamen. Het onderwerp van deze bijeenkomst was het nieuwe samenspel tussen buurtbewoners, vrijwilligers en beroepskrachten. Daarin wordt op basis van respect en gelijkheid samengewerkt, dat is het thema van “Spil in de Wijk”. 

Deze dag bestaat uit 28 workshops. De workshops gaan over hoe op nieuwe wijze professionals, burgers  en vrijwilligers nieuwe initatieven kunnen realiseren. 
Daarnaast werd in een 12-tal Spiltalks van initiatieven uitgelegd dat er al flink resultaat wordt geboekt. Deze bijeenkomst werd voor de derde keer georganiseerd in diverse steden in Limburg. Voor Heerlen werd deze bijeenkomst begeleid door onze gebiedsregisseur Suzan Hurenkamp. 

Onze wijkagent Therry van Hoorn is met de cursus “politie voor burgers” onder de aandacht gekomen, en mag daarom op deze dag een zogenoemde SpilTalk houden.  Als ambassadeur van politie (ontstaan uit eerdergenoemde cursus)  heb ik zelf meegedaan om de SpilTalk vanuit het perspectief van de burger toe te lichten. Onze spiltalk trok veel toehoorders in de volle zaal; er waren 300 personen aanwezig, allemaal afkomstig uit Limburg en allemaal met een zelfde doel; ‘leefbaarheid en veiligheid in modern denken uitrollen’ en de weg wijzen naar subsidiepotjes waarmee de burger een eigen initiatief kan financieren. 

Wijkagent Therry (in uniform) maakte indruk met zijn binnenkomer, door de eerste foto te starten van een fraaie diapresentatie met taferelen die in een wijk zich voordoen. Deze werd de bezoekers voorgehouden met de indringende vraag of de betreffende situatie volgens hun wel of niet voor de politie een taak is. “Fout, fout en ook fout”…het klonk niet sympathiek, maar het startte wel de beoogde discussie die uiteindelijk leidde tot het begrip dat de burger moet beseffen dat niet alles bij de politie kan worden neergelegd. Wijkagent ‘Therry van Hoorn 2.0’ kreeg een warm applaus na de sessie, en de cursus “politie voor burgers” zal op nog veel plaatsen gehouden worden. De gegadigden  waren in ieder geval razend enthousiast.

Verder was er een keur aan mooie initiatieven, waarvan voor mij vooral de naam “ No shit Sherlock” opviel. Dat wilde ik wel even zien. En bingo, het was een geweldig initiatief dat op veel scholen inmiddels aan de gang is: leerlingen van het Porta Mosana College in Maastricht  vertellen waar, in hun ogen, burgerschap over gaat. Zij zeggen: “doe iets voor een ander, zonder er iets voor terug te vragen”. Alles is door studenten bedacht en uitgevoerd. Geheel vrijwillig, maar zeer gewaardeerd – ook door de studenten zelf; de prille jeugd tikt ook aan en het project is landelijk opgevallen en onder de aandacht gebracht. Voor een ieder die er meer over wil weten: ga na de website www.juupu.nl om er alles erover te lezen. Inmiddels is het project in Heerlen ook al bekend op diverse scholen.

Hieronder nog een paar websites die de moeite waard zijn om eens naar te kijken. Heb je een idee voor de wijk, dan zijn er misschien meer oren naar dan je denkt.
Maar de tijd van achter overzitten en verwachtingen scheppen is voorbij. De burger moet actief zijn of haar woondomein vernieuwen/aanpassen, koesteren en bewaken. Je kunt iets bedenken met je buren of met de hele straat waar je woont, maar ook je hele wijk is mogelijk. Handel altijd op basis van gelijkheid en respect.
Dat was ook de boodschap die dag.

www.logeerhuiskapstok.nl 

www.iba-Parkstad.nl/projecten/ikgroenhet

www.stichtingpresent.nl/parkstad 

www.onzebuurt.eu (aanrader voor een leuk burgerinitiatief geld te krijgen)

Karel Zwakhalen

Patricia Kölker, dierenliefhebber.

Als het even kan willen we in elke aflevering van het wijkblad kort stilstaan bij iemand die betrokken en/of actief is zijn of haar buurt. Of misschien op een andere manier bijdraagt aan de leefbaarheid van MSP, bijvoorbeeld met een hobby of sportactiviteiten. Deze keer zijn we langsgegaan bij iemand van de eerst genoemde groep: Patricia Kölker, betrokken bij MSP, in het bijzonder Meezenbroek.

Weliswaar is het nog op een vroege maandagmorgen in de Jan Steenstraat, maar het opschrift op het T-shirt van Patricia maakt dit meteen goed: ‘Mondays are an option”. Tel daarbij op de enthousiaste begroeting door twee Labradors, en de toon voor een leuk gesprek is gezet. Eenmaal door de viervoeters heen geworsteld, wordt je ook nog eens verwelkomd met vrolijk gekrijs van twee valkparkieten. Dan weet je het al: je bent bij echte dierenliefhebbers. Patricia kan dit alleen maar bevestigen: ‘Mijn droom is om ooit nog eens een oud boerderijtje te kunnen kopen, met een flinke lap grond. Ik ben ooit van plan geweest om, samen met vrienden uit Valkenburg een dierenopvang te beginnen, maar dat is destijds niet echt van de grond gekomen. Ik wilde graag opvang bieden aan paarden die door hun leeftijd niet meer geschikt zijn als ren- of rijdier. Of bijvoorbeeld om honden die uit landen als Roemenië komen, hier op te vangen om deze vervolgens weer geschikt te maken als huisdier. Maar of het er ooit van komt? “

Waarom niet? “Ik woon hier graag. Mijn ouders wonen nog kortbij, in de Ruysdaelstraat, je hebt veel contact met anderen in je directe omgeving, dus…. En ik ben hard op weg om nog een andere droom te verwezenlijken: het onderwijs. Ik heb ooit Pabo gedaan, maar toen ik afstudeerde waren er nauwelijks banen in het onderwijs. Zodoende ben ik in de zorg beland als Verzorgende IG. Maar de hang naar het onderwijs is toch sterker en heb mijn baan kortgeleden opgezegd. Dankzij een contract bij Innovo als Onderwijs-ondersteuner heb ik dus toch weer voet aan de grond gekregen. Binnenkort mag ik een tijdlang meedraaien als leerkracht bij de Catharina-school in Welten. Mijn levensmotto is: “doen waar je gelukkig van wordt. Iets dat ik ook meegeef aan mijn kinderen.”

Geldt dat ook voor je kijk op MSP? “Zeker, ik ben beheerder van de Facebook-pagina ‘Buurtpreventie MSP’ en de Whatsappgroep. Af en toe wordt ik niet vrolijk van de reacties die volgen wanneer iemand een bericht heeft geplaatst.  Vooral wanneer deze een eigen leven gaan leiden. Je vraagt je wel eens af of er niet wordt gereageerd om het ‘reageren zélf’. Jongens, blijf wel bij de les, denk ik dan. Ik kan me een kwestie herinneren die ik uiteindelijk geheel moest verwijderen. En buiten Facebook, kun je iemand nog altijd persoonlijk aanspreken. Puur een kwestie van een vriendelijk woordje en misschien een beetje helpen. Ik zeg altijd zo: de toon maakt de muziek.”

En buiten Social media? “Ik was betrokken bij de acties om de geldautomaat weer terug te krijgen en de verkeersveiligheid te verbeteren op de Kasteellaan. Daarbij is het wel eens vechten tegen ‘verankerde inzichten’ van ambtenaren.  Een voorbeeldje: mij was opgevallen dat beklinkering van stoep en wegdek dezelfde kleur (grijs) hadden. Kinderen hadden dus niet in de gaten dat ze zich op straat bevonden, dus waar het verkeer komt. Het kostte mij behoorlijk wat energie om de gemeente ervan te overtuigen dat een andere kleur klinker zou bijdragen aan een stukje verkeersveiligheid voor de kleintjes.”

Heb je dat gevoel ook bij buurtbewoners? “Eerlijk gezegd wel een beetje. Zo organiseer je buurtbijeenkomsten, met de wethouder, de ambtenaren en alle betrokkenen, komt er slechts een handjevol mensen opdagen. En nét degenen die er het meeste baat bij zouden hebben, laten op zo’n avond verstek gaan. Dat is dan wel jammer.”