Vijvers en bruggen MSP

De bruggetjes bij de vijvers van Meezenbroek leveren veel gespreksstof op. Het gaat dan met name over de veiligheid. Zo wordt er geklaagd dat de bruggen (zeker in de winter) vaak spekglad zijn en dat er onvoldoende leuningen zijn.

Genoeg redenen om eens te praten met verantwoordelijke onze gebiedsregisseur Bart Vliegen. In dat gesprek heeft gemeenteraadslid Sita Bottenberg-Brylka van de SP gevraagd de problemen eens te onderzoeken. Sita informeert ons graag over de antwoorden, die ze heeft gekregen.

Tijdens het laatste onderhoud aan de brug is er helaas een verkeerd soort anti-slip gebruikt. Het gebruikte materiaal mag niet meer worden gebruikt en het is bovendien niet mogelijk een andere anti-sliplaag erover te leggen omdat de nieuwe laag niet hecht. Naar verwachting worden, vanwege ernstige slijtage, in 2025 alle planken van de brug bij de Burettestraat vervangen. De gemeente zal er tot die tijd waarschuwingsborden plaatsen

Er is ook een verzoek gedaan om op de vlonder van de middelste vijver een leuning te plaatsen. De gemeente denkt echter dat de opstaande rand, zoals voorzien in het ontwerp, voldoende moet zijn om bv rolstoelers tijdig te waarschuwen.

Tot slot; het bruggetje over de beek is eigendom van Waterstaat en zal, volgens hun planning, over 4 jaar in zijn geheel worden vervangen. Dit in verband met het omleggen van de loop van de beek.   

Met deze antwoorden moeten we het voorlopig doen. Op de korte termijn hebben we hier niet veel aan. Maar we in ieder geval wel dat de onderkende problemen bekend zijn en ook in de termijnplanning zijn opgenomen, aldus Sita

We houden contact met de gebiedsregisseur. Zo nodig zal Sita u nader informeren. Hartelijke groet.

Karel Zwakhalen.

’t Heerlens Heitje

Mee denken helpt echt.

De gemeente Heerlen is, samen met diverse andere organisaties, bezig geweest om te bekijken op welke wijze de inwoners van Heerlen meer betrokken kunnen worden bij uitvoeringszaken in hun eigen omgeving. Dit heeft geleid tot een aantal interessante ideeën. Die ideeën zijn vervolgens voorgelegd aan ca 50 inwoners. Hen werd gevraagd om die ideeën kritisch te bezien en eventueel aan te vullen.  Daarna is er één idee verder uitgewerkt. Dat heeft er toe geleid dat het idee rond 20 maart in beproeving gaat in het Heerlen Centrum en de wijken GMS (Grasbroek, Musschemig en Schandelen). Het project heeft de naam:”We Service Heerlen (WESH)” gekregen. De verwachtingen zijn hoog gespannen, zeker omdat ook bij de Europese Unie deze proef met bijzondere belangstelling wordt gevolgd. Afhankelijk van het slagen van de pilot in Heerlen zal dit idee wellicht ook in meer Europese steden worden uitgerold. De EU ondersteunt het project in Heerlen uit een speciaal Europees fonds.

Het idee is gebaseerd op het oude, maar welbekende “Heitje voor een Karweitje”; een taak uitvoeren voor een kleine beloning. Zo is er nu “’t Heerlens Heitje” in het leven geroepen. Dit “Heerlens Heitje” is een digitale muntsoort die men kan verdienen indien er een taak voor onze gemeente wordt uitgevoerd. Deze taken staan in een soort gemeentelijke digitale takenbak (App), waar men op basis van vrijwilligheid een klus, met bijbehorende beloning, kan uitkiezen. De klussen zullen heel divers zijn; voor een individu of voor een groep. De digitale beloning, het Heerlens Heitje, kan men vervolgens bij de deelnemende Heerlense middenstand besteden. Hiermee wordt bereikt dat het verdiende geld uiteindelijk ten goede komt aan onze eigen middenstand.

Voorbeeld van divers digitale munten

Inmiddels is er ook overlegd met de belastingdienst om dit initiatief niet te laten botsen met aanslagen, toeslagen en uitkeringen. Als de pilot in het Centrum en in GMS slaagt, dan krijgen we er in MSP wellicht ook mee te maken.

Ik ben erg blij dat inwoners van Heerlen betrokken worden bij de uitwerking van de gemeenteplannen. Daarmee creëer je betrokkenheid en draagvlak. Ik hoop dat de pilot een succes wordt en het idee straks ook in MSP enthousiast wordt ontvangen. Dit bewijst dan ook dat meedenken met de gemeente ook ons eigen belang kan dienen.

Nieuwsgierig? Volg de website voor meer informatie en/of maak je lid van de nieuwsbrief!

https://www.heerlen.nl/heitje.html

Karel Zwakhalen

Nog even volhouden!

Bent U de afgelopen dagen ook zo geschrokken van alle rellen die her en der losbarstten? Misschien niet onverwacht maar toch wel erg plotseling werden op veel plekken alle frustraties afgereageerd op alles wat los en vast zat. Zelfs op particuliere winkels en privé-eigendommen. Frustraties als gevolg van de huidige toestand waarin we door Corona zitten. De beperkingen beginnen voor velen als een strop te voelen, zeker omdat het einde nog niet in zicht is. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, het heeft dus geen zin je op elkaar af te reageren.

Ik ben er trots op dat in onze wijk alles rustig is gebleven. Ik zie dat als een bevestiging dat we met al onze gezamenlijke inspanningen er in slagen van het stigma “Vogelaarswijk” af te komen. Samen moeten we doorgaan in MSP een veilig en aangenaam leefklimaat te maken. Laten we er samen voor zorgen dat ons werk niet door kwaadwillenden wordt afgebroken, dat is in ieders belang. We willen toch allemaal een fijn, rustig en veilig MSP?

Bijgevoegd foto’s van hoe mooi MSP kan zijn. Plaats gerust er een bij.