W.V.KCC

Opheffing wijkvereniging W.V.KCC

Ruim een jaar geleden besloot de wijkvereniging zich zelf op te heffen. Na in eerste instantie de accommodatie ontruimd te hebben moest ook de administratie worden gearchiveerd en de financiën op orde worden gebracht. Pas als dat allemaal goed is en akkoord bevonden dan heft de kamer van Koophandel een vereniging op. De financiële kant duurt het langst maar uiteindelijk is alles betaald en verrekend en bleef er een positief bedrag over van  € 1.029,-.

Het ex dagelijks bestuur heeft in overleg met enkele ex bestuurders hierna besloten om €910,- te storten naar het KIKA kinderfonds voor kinderen met kanker en het restant van €119,- aan de watersnoodramp in Limburg giro 777.

Met vriendelijke groet.

Kees Collin

Corona kilo’s en zwembandjes

De Corona crisis is nog (lang) niet afgelopen, maar er gloort licht aan het einde van de tunnel. De vooruitzichten op een mooie, zonnige zomer worden gekoesterd. Belangrijke zaken als mondkapjes, testen en handen wassen worden enthousiast ingeruild voor strand, zon en wijnen op de terrassen. Veel mensen zullen met dat vooruitzicht schrikken van de extra Corona kilo’s die de crisis heeft opgeleverd. De “zwembandjes” blijken nu veel te groot en de bikini’s te klein. De gewichtstoename is relatief eenvoudig te verklaren; minder lichamelijke beweging, verveling, en een minder gezond eet- en drinkpatroon.

Het is vaak niet eenvoudig om dat leefpatroon helemaal op eigen kracht te veranderen. Het is daarom goed te weten dat er ook instanties zijn die je daarbij kunnen helpen. Uit eigen ervaring kan ik de (gratis) website van de Stichting Voedingscentrum Nederland” aanbevelen. Zij hebben ook een eigen app. Op de site staan goede adviezen welk eten voedzaam en gezond is, maar ook wat je beter kan laten staan. Ze geven hier ook een begrijpelijke onderbouwing bij. Het is informatief en ook leerzaam. Zo leer je ook dat niet alle lekkere dingen ongezond zijn en er veel smakelijke en gezonde alternatieven zijn.

Daarnaast wordt een gouden tip gegeven dat je veel water moet drinken. Het drinken van water is heel belangrijk en dient veel zaken. Het is goed voor het lessen van de dorst, het neemt vaak het hongergevoel weg en het is een perfect middel om je lichaam de afvalstoffen te laten afvoeren. Bovendien is water gewoon lekker, gezond, goedkoop en veelal overal beschikbaar.

Als je de adviezen van de stichting opvolg om je eigen gegevens gedurende 2 weken bij te houden, dan krijg je een duidelijk inzicht in je eigen levensstijl. Op basis daarvan krijg je concrete adviezen en aanbevelingen om die stijl te verbeteren. Ze geven geen garantie dat het gewicht snel minder wordt, maar de kans is daarop is wel groot. Zeker is wel dat je leven een stuk gezonder wordt. Dit is al reden genoeg om  de website toch maar eens te bezoeken. Dus nu even geen buurtpreventie maar lichaampreventie!

Ik beveel iedereen van harte aan om eens kritisch naar zijn eigen levensstijl en gewoontes te kijken. Ikzelf heb dat, vijf jaar geleden ook gedaan, door mee te doen aan een onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Het onderzoek ging over medische aandoeningen, die je kon krijgen als gevolg van het eten van verkeerd voedsel. Ik moest toen ieder kwartaal lijsten invullen welk en hoeveel voedsel en dranken ik in die periode had genuttigd. Al die gegevens zijn door de universiteit verwerkt in hun publicaties op de websites en apps.

Ik was verbaasd hoe gedetailleerd en nauwgezet alles is verwerkt. Alles passeert de revue, zoals calorieën, grammen en vitamine, maar ook merken en soorten. Tevens worden goede alternatieven aangeboden voor slechte producten. Kortom, je leert op een andere wijze naar je eigen consumeren te kijken.

Al die websites en apps zijn dus erg goed en ook nog gratis. Je doet jezelf tekort als je niet een keer die website bezoekt. Je wordt er wijzer van en het biedt je de mogelijkheid om (nog) gezonder te leven. Het lijkt mij een goede start om aan de conditie en je figuur te werken zodat je het komende strandseizoen met veel voldoening en zelfvertrouwen tegemoet kan zien. Een goed begin is het halve werk; dus begin NU!  Succes.

Stichting Voedingscentrum Nederland”

Karel Zwakhalen   

Bijen, planten en zaden

François  Debets maakt zijn tuin tot een oase voor insecten en planten.

Wie kent hem niet: François Debets. Beroemd in MSP vanwege de kleurrijke en gevarieerde inrichting van zijn tuin. Als een ware hotellier beheert hij de insectenhotels in zijn tuin. Deze onderkomens bevorderen de aanwezigheid van bijen, vlinders en diverse andere insectensoorten. Op hun beurt zijn deze insecten, met name in april en mei, weer belangrijk voor de vogels, die op zoek zijn naar voedsel (proteïne) voor de broedende vogels en hun jongen.  Maar natuurlijk zijn de bijen ook erg belangrijk voor de bestuiving van onze gewassen

De bijenhotels worden gebruikt door diverse soorten metselbijen en andere solitaire bijen. Opmerkelijk was dat enige jaren geleden een tot dan toe onbekende vlinder in de tuin van François landde. Het bleek om het Scheefbloemwitje te gaan. Deze vlinder komt oorspronkelijk uit De Balkan in Oost-Europa. Het is best belangrijk nieuws dat is vastgesteld dat dit Scheefbloemwitje zich voor het eerst in Nederland heeft voortgeplant in de tuin van François. Laten we hopen dat het een blijvertje is.

François heeft zijn tuin voor een groot deel aangelegd met zaden die afkomstig zijn uit Limburg en de Eiffel. Op dit moment bloeit er de Sleutelbloem en vooral de Pinksterbloem. Later in het seizoen kleurt de tuin geel van de Grote Ratelaar, die er als halfparasiet /bremraap tevens voor zorgt dat het gras in toom wordt gehouden. Hier blijft het niet bij, want bijvoorbeeld ook de Knoopkruid, de Duifkruid, en de Beemdkroon bloeien dan. Dat is opmerkelijk omdat deze ook op de lijst staan met planten die met uitsterven worden bedreigd.   

De gevarieerde tuin van François is een zegen voor de natuur, maar je moet er wel van houden, want het oog wil ook wat. Voor een leek oogt zo’n tuin vaak wat rommelig en ongeorganiseerd, met name in de winter als alles is uitgebloeid en verdord. Het duurt dan weer lang voordat er in het nieuwe voorjaar zich weer een waar spektakel van gemixte kleuren aandient. Natuurlijk is het mogelijk om compromissen te sluiten zodat je het hele jaar door een mooie tuin hebt. Bij de grote tuincentra adviseren ze je graag over combinatiemogelijkheden van verschillende stijlen

Ook in de “grote” natuur zie je nu vaak een andere inrichting van het landschap. Op de oude steenkoolberg in Brunssum (tegenover de ingang van Afcent) zie je een mooie verzameling Klaprozen. Op Terworm tref je, door elkaar, een grote variëteit aan planten aan, waaronder de Zonnebloem. In het centrum van Heerlen zijn er al veel plekken te zien waar vooral in de zomer vele zonnebloemen te zien zijn. Maar ook in onze eigen MSP gaat de gemeente braakliggende terreinen inzaaien met verschillende soorten zaden.

Zo zie je dat nu in het groot wordt gedaan waar François al jaren geleden aan was begonnen. Dat verdient een compliment in de vorm van een dikke duim, maar de uiteindelijke winnaars zijn toch de insecten en de planten. Wellicht dat de tuin van François als voorbeeld kan dienen voor veel MSP’ers, zodat we daarmee allemaal een bescheiden steentje bijdragen aan het behoud van onze natuur.

Karel Zwakhalen.