Kerstboom 2021

Buurtpreventie MSP

Het is en blijft steeds weer een hele beproeving om een eigentijdse en dus duurzame kerstboom te plaatsen op de Kasteellaan. De boom wordt zoals altijd geleverd door de Stichting Wijkbeheer MSP, maar je moet er vervolgens zelf voor zorgen dat die boom wordt geplaatst. Ook dit jaar heeft Sita Bottenberg dit, naast zoveel andere klussen, weer op zich genomen. Ze heeft gezorgd voor een gat in de grond en ook voor de benodigde stroomtoevoer. Hierbij is het wel opmerkelijk en tegelijkertijd hilarisch om tijdens het aanbrengen van de kerstversiering een mondkapje te moeten dragen. 

Uiteindelijk is alles, weliswaar met veel moeite en omwegen, maar in pais en vree, gelukt. De boom staat er prachtig bij en de lichtjes schitteren in de winterse avonden. De kerstboom levert een wezenlijke bijdrage aan de kerstsfeer in onze wijk. We hopen dat de kerstverlichting ook figuurlijk licht brengt in deze sombere en donkere tijden, die door Corona wordt overheerst. Laten we daarnaast tevens hopen dat de feestverlichting ook een vreedzame uitwerking zal hebben. 

Beste Sita; we zullen de lezers alle besognes besparen die jij hebt moeten overwinnen om alles voor elkaar te krijgen. Maar namens iedereen in de wijk wil ik je hartelijk danken voor alle moeite en je ook complimenteren met het eindresultaat. Het is geweldig!

In heel MSP staan 5 sfeervolle kerstbomen. Een sfeer die ook gevoelens en gedachten oproepen. Iedereen realiseert zich dat het afgelopen jaar een bijzonder enerverende tijd is geweest en nog steeds is. Niet alleen voor ons in MSP, maar in heel Heerlen, Limburg, Nederland en de rest van de wereld. Een wereld die wordt geteisterd en geknecht door een virus dat zich in diverse variaties aan ons opdringt. Het virus maakt niet alleen erg veel slachtoffers, ontwricht de economie, maar nog erger, het zet mensen tegen elkaar op en speelt ze ook tegen elkaar uit. Dat leidt tot tegenstellingen en tweespalt, hetgeen heel erg is. We moeten in deze crisis kunnen vertrouwen op het gezonde verstand van de mensen en dat iedereen doet wat men moet en kan doen. Laten we tevens de wens uitspreken dat we het virus snel onder controle hebben en er een einde komt aan alle ellende.

In deze crisisperiode zijn veel, vaak anonieme, slachtoffers gevallen. Er zijn ons echter ook mensen ontvallen die een bijzondere positie in onze wijk innamen. In dit kader wil ik graag Martje Geurts en Kees Collin vermelden. Martje heeft jarenlang, met veel energie, passie en liefde, op geheel eigen wijze speeltuin Meezenbroek bestierd.  Daardoor heeft zij het mogelijk gemaakt dat veel kinderen daar konden spelen en de speeltuin een echte ontmoetingsplek werd, waar de mensen elkaar konden treffen. 

Kees heeft jarenlang een grote rol van betekenis gespeeld in de inmiddels opgeheven wijkvereniging W.V.KCC.  Wij zijn zowel Martje als Kees erg veel dank verschuldigd en we zullen altijd met respect aan hun terugdenken. De herinneringen aan hun, zal voor velen een bron van inspiratie blijven. Wij wensen hun familie, in deze kerstperiode erg veel sterkte. 

Gelukkig zijn er ook in de huidige tijd mensen bereid om zich belangeloos en vrijwillig in te zetten voor de wijk. Zij vormen in wezen de ruggengraat, maar ook de toekomst van MSP. Ook hen willen we, vanaf deze plaats, hartelijk danken voor al hun betrokkenheid en inzet. Hierbij moet ik altijd denken aan een historische uitspraak van president Kennedy. Vrij vertaald komt het hierop neer: “Kijk wat jij voor de wijk kan doen en niet wat de wijk voor jou kan doen”.

Ik wens u allen een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig en gezond 2022.

Karel Zwakhalen  

W.V.KCC

Opheffing wijkvereniging W.V.KCC

Ruim een jaar geleden besloot de wijkvereniging zich zelf op te heffen. Na in eerste instantie de accommodatie ontruimd te hebben moest ook de administratie worden gearchiveerd en de financiën op orde worden gebracht. Pas als dat allemaal goed is en akkoord bevonden dan heft de kamer van Koophandel een vereniging op. De financiële kant duurt het langst maar uiteindelijk is alles betaald en verrekend en bleef er een positief bedrag over van  € 1.029,-.

Het ex dagelijks bestuur heeft in overleg met enkele ex bestuurders hierna besloten om €910,- te storten naar het KIKA kinderfonds voor kinderen met kanker en het restant van €119,- aan de watersnoodramp in Limburg giro 777.

Met vriendelijke groet.

Kees Collin

Corona kilo’s en zwembandjes

De Corona crisis is nog (lang) niet afgelopen, maar er gloort licht aan het einde van de tunnel. De vooruitzichten op een mooie, zonnige zomer worden gekoesterd. Belangrijke zaken als mondkapjes, testen en handen wassen worden enthousiast ingeruild voor strand, zon en wijnen op de terrassen. Veel mensen zullen met dat vooruitzicht schrikken van de extra Corona kilo’s die de crisis heeft opgeleverd. De “zwembandjes” blijken nu veel te groot en de bikini’s te klein. De gewichtstoename is relatief eenvoudig te verklaren; minder lichamelijke beweging, verveling, en een minder gezond eet- en drinkpatroon.

Het is vaak niet eenvoudig om dat leefpatroon helemaal op eigen kracht te veranderen. Het is daarom goed te weten dat er ook instanties zijn die je daarbij kunnen helpen. Uit eigen ervaring kan ik de (gratis) website van de Stichting Voedingscentrum Nederland” aanbevelen. Zij hebben ook een eigen app. Op de site staan goede adviezen welk eten voedzaam en gezond is, maar ook wat je beter kan laten staan. Ze geven hier ook een begrijpelijke onderbouwing bij. Het is informatief en ook leerzaam. Zo leer je ook dat niet alle lekkere dingen ongezond zijn en er veel smakelijke en gezonde alternatieven zijn.

Daarnaast wordt een gouden tip gegeven dat je veel water moet drinken. Het drinken van water is heel belangrijk en dient veel zaken. Het is goed voor het lessen van de dorst, het neemt vaak het hongergevoel weg en het is een perfect middel om je lichaam de afvalstoffen te laten afvoeren. Bovendien is water gewoon lekker, gezond, goedkoop en veelal overal beschikbaar.

Als je de adviezen van de stichting opvolg om je eigen gegevens gedurende 2 weken bij te houden, dan krijg je een duidelijk inzicht in je eigen levensstijl. Op basis daarvan krijg je concrete adviezen en aanbevelingen om die stijl te verbeteren. Ze geven geen garantie dat het gewicht snel minder wordt, maar de kans is daarop is wel groot. Zeker is wel dat je leven een stuk gezonder wordt. Dit is al reden genoeg om  de website toch maar eens te bezoeken. Dus nu even geen buurtpreventie maar lichaampreventie!

Ik beveel iedereen van harte aan om eens kritisch naar zijn eigen levensstijl en gewoontes te kijken. Ikzelf heb dat, vijf jaar geleden ook gedaan, door mee te doen aan een onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Het onderzoek ging over medische aandoeningen, die je kon krijgen als gevolg van het eten van verkeerd voedsel. Ik moest toen ieder kwartaal lijsten invullen welk en hoeveel voedsel en dranken ik in die periode had genuttigd. Al die gegevens zijn door de universiteit verwerkt in hun publicaties op de websites en apps.

Ik was verbaasd hoe gedetailleerd en nauwgezet alles is verwerkt. Alles passeert de revue, zoals calorieën, grammen en vitamine, maar ook merken en soorten. Tevens worden goede alternatieven aangeboden voor slechte producten. Kortom, je leert op een andere wijze naar je eigen consumeren te kijken.

Al die websites en apps zijn dus erg goed en ook nog gratis. Je doet jezelf tekort als je niet een keer die website bezoekt. Je wordt er wijzer van en het biedt je de mogelijkheid om (nog) gezonder te leven. Het lijkt mij een goede start om aan de conditie en je figuur te werken zodat je het komende strandseizoen met veel voldoening en zelfvertrouwen tegemoet kan zien. Een goed begin is het halve werk; dus begin NU!  Succes.

Stichting Voedingscentrum Nederland”

Karel Zwakhalen