Kerstboom 2021

Buurtpreventie MSP

Het is en blijft steeds weer een hele beproeving om een eigentijdse en dus duurzame kerstboom te plaatsen op de Kasteellaan. De boom wordt zoals altijd geleverd door de Stichting Wijkbeheer MSP, maar je moet er vervolgens zelf voor zorgen dat die boom wordt geplaatst. Ook dit jaar heeft Sita Bottenberg dit, naast zoveel andere klussen, weer op zich genomen. Ze heeft gezorgd voor een gat in de grond en ook voor de benodigde stroomtoevoer. Hierbij is het wel opmerkelijk en tegelijkertijd hilarisch om tijdens het aanbrengen van de kerstversiering een mondkapje te moeten dragen. 

Uiteindelijk is alles, weliswaar met veel moeite en omwegen, maar in pais en vree, gelukt. De boom staat er prachtig bij en de lichtjes schitteren in de winterse avonden. De kerstboom levert een wezenlijke bijdrage aan de kerstsfeer in onze wijk. We hopen dat de kerstverlichting ook figuurlijk licht brengt in deze sombere en donkere tijden, die door Corona wordt overheerst. Laten we daarnaast tevens hopen dat de feestverlichting ook een vreedzame uitwerking zal hebben. 

Beste Sita; we zullen de lezers alle besognes besparen die jij hebt moeten overwinnen om alles voor elkaar te krijgen. Maar namens iedereen in de wijk wil ik je hartelijk danken voor alle moeite en je ook complimenteren met het eindresultaat. Het is geweldig!

In heel MSP staan 5 sfeervolle kerstbomen. Een sfeer die ook gevoelens en gedachten oproepen. Iedereen realiseert zich dat het afgelopen jaar een bijzonder enerverende tijd is geweest en nog steeds is. Niet alleen voor ons in MSP, maar in heel Heerlen, Limburg, Nederland en de rest van de wereld. Een wereld die wordt geteisterd en geknecht door een virus dat zich in diverse variaties aan ons opdringt. Het virus maakt niet alleen erg veel slachtoffers, ontwricht de economie, maar nog erger, het zet mensen tegen elkaar op en speelt ze ook tegen elkaar uit. Dat leidt tot tegenstellingen en tweespalt, hetgeen heel erg is. We moeten in deze crisis kunnen vertrouwen op het gezonde verstand van de mensen en dat iedereen doet wat men moet en kan doen. Laten we tevens de wens uitspreken dat we het virus snel onder controle hebben en er een einde komt aan alle ellende.

In deze crisisperiode zijn veel, vaak anonieme, slachtoffers gevallen. Er zijn ons echter ook mensen ontvallen die een bijzondere positie in onze wijk innamen. In dit kader wil ik graag Martje Geurts en Kees Collin vermelden. Martje heeft jarenlang, met veel energie, passie en liefde, op geheel eigen wijze speeltuin Meezenbroek bestierd.  Daardoor heeft zij het mogelijk gemaakt dat veel kinderen daar konden spelen en de speeltuin een echte ontmoetingsplek werd, waar de mensen elkaar konden treffen. 

Kees heeft jarenlang een grote rol van betekenis gespeeld in de inmiddels opgeheven wijkvereniging W.V.KCC.  Wij zijn zowel Martje als Kees erg veel dank verschuldigd en we zullen altijd met respect aan hun terugdenken. De herinneringen aan hun, zal voor velen een bron van inspiratie blijven. Wij wensen hun familie, in deze kerstperiode erg veel sterkte. 

Gelukkig zijn er ook in de huidige tijd mensen bereid om zich belangeloos en vrijwillig in te zetten voor de wijk. Zij vormen in wezen de ruggengraat, maar ook de toekomst van MSP. Ook hen willen we, vanaf deze plaats, hartelijk danken voor al hun betrokkenheid en inzet. Hierbij moet ik altijd denken aan een historische uitspraak van president Kennedy. Vrij vertaald komt het hierop neer: “Kijk wat jij voor de wijk kan doen en niet wat de wijk voor jou kan doen”.

Ik wens u allen een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig en gezond 2022.

Karel Zwakhalen  

Burgerhulpverlener

AED in de wijk

De gezondheidszorg krijgt erg veel kritiek op de wijze waarop de Coronacrisis wordt aangepakt. Het is daarom erg fijn nu er ook bijzonder goed nieuws is te melden. De Hartstichting meldt namelijk dat er nu een landelijk netwerk is van ca 245.000 Nederlanders, die een cursus reanimeren bij een hartstilstand hebben gevolgd. Ook het aantal draagbare apparaten, die een schok kunnen geven om het hart weer op gang te helpen (AED) is verdubbeld naar 24.000. Hierdoor is het mogelijk dat, na een melding bij alarmnummer 112, er binnen 6 minuten, vooruitlopend op de komst van een ambulance, een hulpverlener ter plekke kan zijn om de reanimatie te starten. Hiermee worden duizenden levens gered en veel hersenschade voorkomen. Jaarlijks krijgen ca 17000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De overlevingskans is nu toegenomen van 9 naar ca 25 %. Hiermee staat Nederland op de eerste plaats op de wereldranglijst. Dat is een heel mooi resultaat

Ook in onze wijk komen hartstilstanden voor, jaarlijks ca 6. Ook wij hebben dus belang bij een goed werkend netwerk. Onlangs bleek echter tijdens een vergadering van de Stichting Wijkbeheer MSP dat wij achterlopen bij de mooie landelijke cijfers. Er is bij ons nog veel behoefte aan extra opgeleide hulpverleners en AED apparaten. Er wordt momenteel gewerkt om meer AED apparaten te plaatsen op openbare plekken zoals bij supermarkten, treinstations, of in de wijken aan de muur. Het is echter erg belangrijk dat er nog mensen de cursus reanimeren gaan volgen, dat is in ons aller belang. Hoe meer mensen er zijn opgeleid, hoe groter de kans is dat de patiënt binnen de 6 minuten wordt geholpen en schadevrij verder kan leven. 

Ik roep iedereen dus op om eens te overwegen de cursus reanimeren te volgen. Met relatief weinig moeite kunt ook U mogelijk het leven redden van een MSP’er, maar wellicht ook van een familielid of uw beste vriend. Ik beveel het u van harte aan. Eventuele aanvullende informatie vindt u via de bijgevoegde link.

https://nos.nl/artikel/2408416-reanimeren-binnen-6-minuten-nu-mogelijk-in-heel-nederland

W.V.KCC

Opheffing wijkvereniging W.V.KCC

Ruim een jaar geleden besloot de wijkvereniging zich zelf op te heffen. Na in eerste instantie de accommodatie ontruimd te hebben moest ook de administratie worden gearchiveerd en de financiën op orde worden gebracht. Pas als dat allemaal goed is en akkoord bevonden dan heft de kamer van Koophandel een vereniging op. De financiële kant duurt het langst maar uiteindelijk is alles betaald en verrekend en bleef er een positief bedrag over van  € 1.029,-.

Het ex dagelijks bestuur heeft in overleg met enkele ex bestuurders hierna besloten om €910,- te storten naar het KIKA kinderfonds voor kinderen met kanker en het restant van €119,- aan de watersnoodramp in Limburg giro 777.

Met vriendelijke groet.

Kees Collin