Bezoek IBT centrum Kerkrade

In de laatste helft van 2018 hebben een aantal inwoners van MSP deelgenomen aan het project ‘Politiecursus voor Burgers’, waarbij hen (soms letterlijk) een kijkje in de keuken van de politie werd gegund. Een onderdeel hiervan was een bezoek aan het centrum voor Integrale Basisvaardigheden Training, kortweg IBT. Door technische omstandigheden kon er op die dag geen gebruik worden gemaakt van de schietbaan, wat natuurlijk een domper was voor de deelnemers. Maar, zoals dat bij de politie gebruikelijk is: beloofd is beloofd. Zodoende waren de deelnemers op een mooie septemberavond in 2019 opnieuw te gast in het IBT centrum in Kerkrade. Nadat ze op gepaste wijze waren ontvangen, was het tijd om samen te gaan ‘optoppen’. Die term wekt bij sommige lezers misschien de suggestie dat het iets met een bepaald soort medicinale planten te maken heeft, maar niets is minder waar: het is een vakterm voor het met kogels vullen van magazijnen.

Na een korte instructie en rondleiding was dan ook het punt aangebroken waar alle deelnemers naar hebben uitgekeken, namelijk het daadwerkelijk ter hand nemen van de vuurwapens. Dat deze voor trainingsdoeleinden blauw van kleur waren, deed niets af aan het realiteitsgevoel. Evenmin het feit dat er vanwege de veiligheid niet met zogenoemd ‘scherpe munitie’ kon worden geschoten. Met een ongekend enthousiasme plaatsten de deelnemers de ene treffer na de andere op de aanwezige doelen. Uiteraard had deze ervaring voor de deelnemers nog veel langer mogen duren, maar uiteindelijk was iedereen dik tevreden met deze unieke ervaring – met dank aan onze wijkagent Therry van Hoorn en de collega’s van het IBT. 
Oh ja, we zouden het bijna vergeten: naast een heleboel gaten in de de doelschijven, werden er natuurlijk ook een aantal foto’s geschoten. Eén daarvan is bij dit artikel weergegeven.


Artikel geschreven door: Patrick Jansen

Halloween

Hallo MSP-ers,

Vrijdag 25 oktober 2019 HALLOWEEN in MSP 
Speeltuin Meezenbroek organiseert wederom die dag een Halloween-tocht door MSP


De kinderen uit MSP komen even na schemertijd op jou deur bonken. Er is dus geen onraad niks aan de hand u hoeft geen WhatsApp-bericht uit te sturen voor onrust van vreemde snuiters alhoewel toch even goed inschatten wat er voor jou deur staat. Geef je nog op als adres dat kinderen aan je deur kunnen komen. uiteraard voor wat zoetigheid en te spoken. Vrijdag 25 oktober tussen 18:30 uur en 20:30 uur kun jij de spook creaturen aan jou deur verwachten.  Jaag ze weg met wat zoetigheid en er gebeurd jou niks. De adressen moeten voor de kinderen liggen aan de oneven nummers van de kasteellaan in Meezenbroek, richting speeltuin. (Veiligheid kinderen). 

Maar…… het belangrijkste voor de monstertjes en ouders is dat ze veilig thuis mogen komen.

Onze huisvleermuis zal u op tijd een herinnering sturen.

Team Buurtpreventie MSP

Spil in de wijk 20 juni 2019

SIDW19, ofwel Spil in de wijk 2019 werd gehouden in het trefcentrum Wittevrouweveld in Maastricht. Een prachtig evenement en een locatie geschikt voor onderonsjes of een groot aantal bezoekers tezamen. Het onderwerp van deze bijeenkomst was het nieuwe samenspel tussen buurtbewoners, vrijwilligers en beroepskrachten. Daarin wordt op basis van respect en gelijkheid samengewerkt, dat is het thema van “Spil in de Wijk”. 

Deze dag bestaat uit 28 workshops. De workshops gaan over hoe op nieuwe wijze professionals, burgers  en vrijwilligers nieuwe initatieven kunnen realiseren. 
Daarnaast werd in een 12-tal Spiltalks van initiatieven uitgelegd dat er al flink resultaat wordt geboekt. Deze bijeenkomst werd voor de derde keer georganiseerd in diverse steden in Limburg. Voor Heerlen werd deze bijeenkomst begeleid door onze gebiedsregisseur Suzan Hurenkamp. 

Onze wijkagent Therry van Hoorn is met de cursus “politie voor burgers” onder de aandacht gekomen, en mag daarom op deze dag een zogenoemde SpilTalk houden.  Als ambassadeur van politie (ontstaan uit eerdergenoemde cursus)  heb ik zelf meegedaan om de SpilTalk vanuit het perspectief van de burger toe te lichten. Onze spiltalk trok veel toehoorders in de volle zaal; er waren 300 personen aanwezig, allemaal afkomstig uit Limburg en allemaal met een zelfde doel; ‘leefbaarheid en veiligheid in modern denken uitrollen’ en de weg wijzen naar subsidiepotjes waarmee de burger een eigen initiatief kan financieren. 

Wijkagent Therry (in uniform) maakte indruk met zijn binnenkomer, door de eerste foto te starten van een fraaie diapresentatie met taferelen die in een wijk zich voordoen. Deze werd de bezoekers voorgehouden met de indringende vraag of de betreffende situatie volgens hun wel of niet voor de politie een taak is. “Fout, fout en ook fout”…het klonk niet sympathiek, maar het startte wel de beoogde discussie die uiteindelijk leidde tot het begrip dat de burger moet beseffen dat niet alles bij de politie kan worden neergelegd. Wijkagent ‘Therry van Hoorn 2.0’ kreeg een warm applaus na de sessie, en de cursus “politie voor burgers” zal op nog veel plaatsen gehouden worden. De gegadigden  waren in ieder geval razend enthousiast.

Verder was er een keur aan mooie initiatieven, waarvan voor mij vooral de naam “ No shit Sherlock” opviel. Dat wilde ik wel even zien. En bingo, het was een geweldig initiatief dat op veel scholen inmiddels aan de gang is: leerlingen van het Porta Mosana College in Maastricht  vertellen waar, in hun ogen, burgerschap over gaat. Zij zeggen: “doe iets voor een ander, zonder er iets voor terug te vragen”. Alles is door studenten bedacht en uitgevoerd. Geheel vrijwillig, maar zeer gewaardeerd – ook door de studenten zelf; de prille jeugd tikt ook aan en het project is landelijk opgevallen en onder de aandacht gebracht. Voor een ieder die er meer over wil weten: ga na de website www.juupu.nl om er alles erover te lezen. Inmiddels is het project in Heerlen ook al bekend op diverse scholen.

Hieronder nog een paar websites die de moeite waard zijn om eens naar te kijken. Heb je een idee voor de wijk, dan zijn er misschien meer oren naar dan je denkt.
Maar de tijd van achter overzitten en verwachtingen scheppen is voorbij. De burger moet actief zijn of haar woondomein vernieuwen/aanpassen, koesteren en bewaken. Je kunt iets bedenken met je buren of met de hele straat waar je woont, maar ook je hele wijk is mogelijk. Handel altijd op basis van gelijkheid en respect.
Dat was ook de boodschap die dag.

www.logeerhuiskapstok.nl 

www.iba-Parkstad.nl/projecten/ikgroenhet

www.stichtingpresent.nl/parkstad 

www.onzebuurt.eu (aanrader voor een leuk burgerinitiatief geld te krijgen)

Karel Zwakhalen